Σκουπιδια στον αφρο!

Μαθητές και επαγγελματίες τουρισμού & αναψυχής ενημερώνονται και αναλαμβάνουν δράση για τα θαλάσσια απορρίμματα στις ακτές του Μαλεβιζίου!

Με δυο λογια

Το έργο λαμβάνει χώρα στις παράκτιες τουριστικές περιοχές του Μαλεβιζίου, από τον Φεβρουάριο του 2021 έως και τον Απρίλιο του 2022. Κατά το διάστημα αυτό ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:*

  • Τα στελέχη τουρισμού και αναψυχής ενημερώνονται για τις επιπτώσεις των θαλάσσιων απορριμμάτων, ειδικά των πλαστικών στα ιχθυοαποθέματα και τον τουρισμό, όπως και για το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.
  • Οι εκπαιδευτικοί της περιοχής επιμορφώνονται σχετικά και έχουν στη διάθεσή τους κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για δράσεις με τους μαθητές τους.
  • Οι μαθητές της περιοχής αναλαμβάνουν δράση με εθελοντικές πιλοτικές δράσεις «στο πεδίο» (π.χ. υιοθέτηση ακτών), όπως και καθαρισμούς.
  • Τα στελέχη επιχειρήσεων αναψυχής και τουρισμού (καφετέριες, ξενοδοχεία, ταβέρνες, beach-bar, καταδυτικά κέντρα, κ.ά.) της περιοχής ενημερώνονται για καλές πρακτικές διαχείρισης απορριμμάτων και συμμετέχουν εθελοντικά σε πιλοτική δράση «υπεύθυνου καταστήματος», που, μεταξύ άλλων, μειώνει τα πλαστικά μιας χρήσης.
  • Οι φορείς και οι κάτοικοι της περιοχής ενημερώνονται για τα αποτελέσματα, και συνεχίζουν τις δράσεις.

*Ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις στις δια ζώσης δράσεις λογω της πανδημίας.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των δράσεων ανταποκρίνεται στα ακόλουθα διεθνή πολιτικά πλαίσια και την ελληνική νομοθεσία:

  • ΕU: Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική, Στρατηγική της ΕΕ για τα πλαστικά, Οδηγία για τα μιας χρήσης πλαστικά (SUPs, 2019/904).
  • UNEP/ MAP: Περιφερειακό σχέδιο για τη διαχείριση των θαλάσσιων απορριμμάτων στη Μεσόγειο, Διαχειριστικη Προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα.
  • UfM: Yπουργική διακήρυξη 2014 για το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίματος, Πρωτοβουλία Plastic Busters.
  • GREECE: Η ενσωμάτωση της Οδηγίας για τα μιας χρήσης πλαστικά (SUP) στην Ελληνική Νομοθεσία.

Πράξη ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αλιείας & Θάλασσας 2014-202” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5067205.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.