Σκουπιδια στον αφρο-Μαλεβιζι !

Μαθητές και επαγγελματίες τουρισμού & αναψυχής ενημερώνονται και αναλαμβάνουν δράση για τα θαλάσσια απορρίμματα στις ακτές του Μαλεβιζίου!

Με δυο λογια

Το έργο λαμβάνει χώρα στις παράκτιες τουριστικές περιοχές του Μαλεβιζίου, από τον Φεβρουάριο του 2021 έως και τον Απρίλιο του 2022. Κατά το διάστημα αυτό προβλέπονται εξής δράσεις με τους φορείς της περιοχής:*

 • Τα στελέχη τουρισμού και αναψυχής ενημερώνονται για τις επιπτώσεις των θαλάσσιων απορριμμάτων, ειδικά των πλαστικών στα ιχθυοαποθέματα και τον τουρισμό, όπως και για το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.
 • Οι εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται σχετικά και έχουν στη διάθεσή τους κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για δράσεις με τους μαθητές τους.
 • Οι μαθητές αναλαμβάνουν δράση με εθελοντικές πιλοτικές δράσεις «στο πεδίο» (π.χ. υιοθέτηση ακτών), όπως και καθαρισμούς.
 • Τα στελέχη επιχειρήσεων αναψυχής και τουρισμού ενημερώνονται για καλές πρακτικές και συμμετέχουν εθελοντικά σε πιλοτική δράση «υπεύθυνου καταστήματος», που, μεταξύ άλλων, μειώνει τα πλαστικά μιας χρήσης.
 • Οι φορείς και οι κάτοικοι ενημερώνονται για τα αποτελέσματα, και συνεχίζουν τις δράσεις.

  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

  Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των δράσεων ανταποκρίνεται στα ακόλουθα διεθνή πολιτικά πλαίσια και την ελληνική νομοθεσία:

  • ΕU: Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική, Στρατηγική της ΕΕ για τα πλαστικά, Οδηγία για τα μιας χρήσης πλαστικά (SUPs, 2019/904).
  • UNEP/ MAP: Περιφερειακό σχέδιο για τη διαχείριση των θαλάσσιων απορριμμάτων στη Μεσόγειο, Διαχειριστική Προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα.
  • UfM: Yπουργική διακήρυξη 2014 για το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίματος, Πρωτοβουλία Plastic Busters.
  • GREECE: Η ενσωμάτωση της Οδηγίας για τα μιας χρήσης πλαστικά (SUP) στην Ελληνική Νομοθεσία.

  Φυλλαδιο

  • Διαβάστε περισσότερα για το έργο “Σκουπίδια στον Αφρό-Μαλεβίζι” στο σχετικό  φυλλάδιο του προγράμματος.

  Ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις των δια ζώσης δράσεων λόγω της πανδημίας.  

   

   

  Εισαγωγικη συναντηση Φορεων

  Την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021, 17.30 – 19.30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η Εισαγωγική Ενημερωτική Συνάντηση Φορέων, με την συμμετοχή 21 ατόμων από τις επιχειρήσεις της περιοχής, τον Δήμο και τις εκπαιδευτικές αρχές.

  Κατά τη συνάντηση  παρουσιάστηκε το πρόγραμμα, εξετάστηκε το γιατί τα θαλάσσια απορρίμματα αποτελούν ένα επείγον πρόβλημα και συζητήσαμε με τους φορείς τις επόμενες δράσεις του έργου.

  Δείτε το Πρόγραμμα  και το σχετικό Δελτίο Τύπου.

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

  Ένα από τα πρώτα “προϊόντα” του έργου είναι το ομώνυμο εκπαιδευτικό υλικό “Σκουπίδια στον Αφρό-Μαλεβίζι”

  Το υλικό σχεδιάστηκε για τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης των παράκτιων περιοχών του Δήμου Μαλεβιζίου, μπορεί όμως να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί ευρύτερα. Στο υλικό προτείνονται δραστηριότητες αφόρμησης, έρευνας, ατομικής και συλλογικής δράσης, οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν αυτόνομα ή ως μέρος ενός μεγαλύτερου σε διάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος.

  ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ (PDF)

  ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (PDF)

  Πράξη ενταγμένη στο Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5067205.
  Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.