Σκουπιδια στην αποχη!

Μαθητές και αλιείς ενημερώνονται και αναλαμβάνουν δράση για τα θαλάσσια απορρίμματα στις αλιευτικές περιοχές της Μεσαράς!

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των δράσεων ανταποκρίνεται στα ακόλουθα διεθνή πολιτικά πλαίσια και την ελληνική νομοθεσία:

  • ΕU: Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική, Στρατηγική της ΕΕ για τα πλαστικά, Οδηγία για τα μιας χρήσης πλαστικά (SUPs, 2019/904).
  • UNEP/ MAP: Περιφερειακό σχέδιο για τη διαχείριση των θαλάσσιων απορριμμάτων στη Μεσόγειο, Διαχειριστική Προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα.
  • UfM: Yπουργική διακήρυξη 2014 για το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίματος, Πρωτοβουλία Plastic Busters.
  • GREECE: Η ενσωμάτωση της Οδηγίας για τα μιας χρήσης πλαστικά (SUP) στην Ελληνική Νομοθεσία.

ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα για το έργο στο σχετικό ΦΥΛΛΑΔΙΟ.

*Ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις των δια ζώσης δράσεων λόγω της πανδημίας. 

Με δυο λογια

Το έργο λαμβάνει χώρα από τον Φεβρουάριο του 2021 έως και τον Απρίλιο του 2022. Κατά το διάστημα αυτό προβλέπονται εξής δράσεις:*

  • Οι αλιείς ενημερώνονται για τις επιπτώσεις των θαλάσσιων απορριμμάτων, ειδικά των πλαστικών στα ιχθυοαποθέματα και τον τουρισμό, όπως και για το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.
  • Οι εκπαιδευτικοί της περιοχής επιμορφώνονται σχετικά και έχουν στη διάθεσή τους κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για δράσεις με τους μαθητές τους.
  • Οι μαθητές της περιοχής αναλαμβάνουν δράση με εθελοντικές πιλοτικές δράσεις πεδίου (π.χ. υιοθέτηση ακτών), όπως και καθαρισμούς.
  • Οι αλιείς αφού ενημερωθούν για καλές πρακτικές διαχείρισης απορριμμάτων και συμμετέχουν εθελοντικά σε πιλοτική δράση «αλίευσης απορριμμάτων».
  • Οι φορείς και οι κάτοικοι της περιοχής ενημερώνονται για τα αποτελέσματα, και συνεχίζουν τις δράσεις.

Εισαγωγικη συναντηση φορεων

Την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η εισαγωγική συνάντηση φορέων του έργου «Σκουπίδια στην απόχη – Μεσαρά», με την συμμετοχή 31 ατόμων (αλιείς, εκπαιδευτικοί, σύλλογοι και τοπικοί φορείς). Στη συνάντηση παρουσιάστηκε το έργο, εξετάστηκε το γιατί τα θαλάσσια απορρίμματα αποτελούν ένα επείγον πρόβλημα και συζητήθηκαν οι επόμενες δράσεις του έργου.

Οι συμμετέχοντες αλιείς ήταν ήδη ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι στο θέμα: μας εξήγησαν ότι πάντα ψαρεύουν σκουπίδια και τα επιστρέφουν στην ακτή ενώ εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την εμπλοκή τους στις δράσεις του προγράμματος. Όλοι συμφώνησαν στην ανάγκη συνεργασίας, εκπαίδευσης και διαρκούς ενημέρωσης των πολιτών αλλά και συγκεκριμένων ομάδων όπως οι αγρότες.

Δείτε το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης (PDF) και το Σχετικό Δελτίο Τύπου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ένα από τα κύρια “προϊόντα” του έργου είναι το ομώνυμο εκπαιδευτικό υλικό “Σκουπίδια στην Απόχη-Μεσαρά”

Το υλικό σχεδιάστηκε για εφαρμογή από τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης των παράκτιων περιοχών της Μεσαράς, μπορεί όμως να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί κι ευρύτερα. Στο υλικό προτείνονται δραστηριότητες αφόρμησης, έρευνας, ατομικής και συλλογικής δράσης, οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν αυτόνομα ή ως μέρος ενός μεγαλύτερου σε διάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (PDF)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (PDF)

Πράξη ενταγμένη στο Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5067194.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.