Σκουπιδια στον αφρο!

Μαθητές και επαγγελματίες τουρισμού & αναψυχής ενημερώνονται και αναλαμβάνουν δράση για τα θαλάσσια απορρίμματα στις ακτές του Μυλοποτάμου!

Με δυο λογια

Το έργο λαμβάνει χώρα στις παράκτιες τουριστικές περιοχές του Μυλοποτάμου, από τον Νοέμβριο του 2020 έως τον Ιανουάριο του 2022. Κατά το διάστημα αυτό προβλέπονται εξής δράσεις:*

 • Τα στελέχη τουρισμού και αναψυχής ενημερώνονται για τις επιπτώσεις των θαλάσσιων απορριμμάτων, ειδικά των πλαστικών στα ιχθυοαποθέματα και τον τουρισμό, όπως και για το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.
 • Οι εκπαιδευτικοί της περιοχής επιμορφώνονται σχετικά και έχουν στη διάθεσή τους κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για δράσεις με τους μαθητές τους.
 • Οι μαθητές της περιοχής αναλαμβάνουν δράση με εθελοντικές πιλοτικές δράσεις «στο πεδίο» (π.χ. υιοθέτηση ακτών), όπως και καθαρισμούς.
 • Τα στελέχη επιχειρήσεων αναψυχής και τουρισμού της περιοχής ενημερώνονται για καλές πρακτικές διαχείρισης απορριμμάτων και συμμετέχουν εθελοντικά σε πιλοτική δράση «υπεύθυνου καταστήματος», που, μεταξύ άλλων, μειώνει τα πλαστικά μιας χρήσης.
 • Οι φορείς και οι κάτοικοι της περιοχής ενημερώνονται για τα αποτελέσματα, και συνεχίζουν τις δράσεις.

Ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις των δια ζώσης δράσεων λόγω της πανδημίας. 

  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

  Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των δράσεων ανταποκρίνεται στα ακόλουθα διεθνή πολιτικά πλαίσια και την ελληνική νομοθεσία:

  • ΕU: Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική, Στρατηγική της ΕΕ για τα πλαστικά, Οδηγία για τα μιας χρήσης πλαστικά (SUPs, 2019/904).
  • UNEP/ MAP: Περιφερειακό σχέδιο για τη διαχείριση των θαλάσσιων απορριμμάτων στη Μεσόγειο, Διαχειριστική Προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα.
  • UfM: Yπουργική διακήρυξη 2014 για το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίματος, Πρωτοβουλία Plastic Busters.
  • GREECE: Η ενσωμάτωση της Οδηγίας για τα μιας χρήσης πλαστικά (SUP) στην Ελληνική Νομοθεσία.

  Δράσεις / ΠροΙόντα

  • Διαβάστε το φυλλάδιο του προγράμματος.
  • Συνάντηση γνωριμίας: Στις 18-3-2021 διοργανώθηκε μια εισαγωγική διαδικτυακή εκδήλωση με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων, επαγγελματικών τουρισμού και εκπαιδευτικών. Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης, και το σχετικό Δελτίο Τύπου (PDF). 

  Εκπαιδευτικo Υλικo για τα θαλασσια απορριμματα στον Μυλοποταμο

  Το υλικό απευθύνεται σε δασκάλους και μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού. Περιλαμβάνει θεωρητικά στοιχεία και παιδαγωγικές δραστηριότητες αφόρμησης, έρευνας και ανάληψης δράσης.

  Κατεβάστε το υλικό (PDF)

  Α’ Σεμιναριο Επαγγελματιων Τουρισμου & Εστιασης

  Στις 13-5-2021 διοργανώθηκε διαδικτυακά, το πρώτο σεμινάριο επαγγελματιών εστίασης της περιοχής. Δείτε τα σχετικά αρχεία και τις παρουσιάσεις:

  Πιλοτικη Δραση Υπευθυνου Καταστηματος

  • Είστε επιχείρηση σχετική με τον Τουρισμό απο την περιοχή του Μυλοποτάμου;
  • Αναλαμβάνετε ήδη δράσεις για να μειώσετε τα πλαστικά μιας χρήσης στην επιχείρησή σας;
  • Ως υπεύθυνο κατάστημα / επιχείρηση, θα χρησιμοποιούσατε μια αφίσα, ως μέσο επικοινωνίας των πράσινων δεσμεύσεών σας στους πελάτες σας; 

  Το κείμενο είναι δίγλωσσο (Ελληνικά και Αγγλικά). Το αρχείο είναι ανοιτό (PPT), μπορείτε να το κατεβάσετε, να το τροποποιήσετε γράφοντας τις δικές σας δεσμεύσεις και να το τυπώσετε, ή να κάνετε διαδικτυακή χρήση! για να το επικοινωνήσετε στους πελάτες σας!

  Στη ‘Πιλοτική Δράση’ εντάσσεται και μια ακόμη  δίγλωσση αφίσα, αυτή τη φορά για τον Υπεύθυνο Τουρίστα ή Επισκέπτη στον Μυλοπόταμο, που καταναλώνει υπεύθυνα, μειώνει τα πλαστικά μιας χρήσης και ανακυκλώνει.

  Κατεβάστε την αφίσα του Υπεύθυνου Καταστήματος (PPT).

  Κατεβάστε την αφίσα του Υπεύθυνου Τουρίστα (PDF).

   

  Poster for Business

  Poster for Tourist

  Πράξη ενταγμένη στο Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070081.  
  Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.