ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ;

Η θέση τους στον μπλε κάδο, μακριά απ'τις γαλάζιες θάλασσες!

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Το πλαστικό, αν και είναι απαραίτητο και χρήσιμο σε πολλές πτυχές της ζωής μας, έχει δυσμενείς επιπτώσεις όταν δεν το διαχειριζόμαστε σωστά. Τα πλαστικά απόβλητα έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε οργανισμούς και οικοσυστήματα, και στην ανθρώπινη ευημερία, ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα που βασίζουν την οικονομία τους στον τουρισμό και την αλιεία.

Έως και το 80% των αποβλήτων που βρίσκονται στις θάλασσες και τις ακτές μπορεί να είναι πλαστικά, προερχόμενα κυρίως από χερσαίες πηγές. Τα πλαστικά μίας χρήσης αντιπροσωπεύουν τώρα περίπου το 50% των θαλάσσιων απορριμμάτων που καταγράφονται στις ευρωπαϊκές ακτές. Επιπλέον, αυξάνεται η ανησυχία για τα μικροπλαστικά και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Η ευκαιρια 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της ευρύτερης ατζέντας της για τους Παγκόσμιους Στόχους και τηνκυκλικής οικονομία, & επίσης στα πλαίσια των ειδικότερων Στρατηγικών και Οδηγιών της, ενθαρρύνει την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την επισκευή πρακτικών, με στόχο τη μείωση της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων.

Στην πρόσφατη οδηγία για τα πλαστικά μίας χρήσης (2019), προτείνεται ένας συνδυασμός μέτρων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, απαγορεύσεων, καινοτόμου σχεδιασμού προϊόντων, εκτεταμένης ευθύνης παραγωγών, απαιτήσεων επισήμανσης κ.λπ. Μεταξύ αυτών των μέτρων, συμπεριλαμβάνεται και η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για τις επιπτώσεις των πλαστικών μιας χρήσης, καθώς και για τη σωστή απόρριψή τους.

 

εταιροι

MIO-ECSDE / medies

Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE) είναι μία ομοσπονδία 30 NGOs της Μεσογείου για την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής της Μεσογείου.

Η διαρκής πρωτοβουλία του MIO-ECSDE για την εκπαίδευση (Mediterranean Education Initiative for Environment and Sustainability), το “MEdIES” ιδρύθηκε το 2002 και λειτουργεί ως ένα διεθνές e-δίκτυο  εκπαιδευτικών της τυπικής και μη-τυπικής Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (EΑΑ), με πολλές δράσεις στις χώρες της Ευρω-Μεσογείου.

ΕΕΑΑ

Η Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) αποτελεί ένα επιτυχημένο παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ των παραγωγών συσκευασιών, των εισαγωγέων συσκευασιών και των τοπικών αρχών της χώρας, που δεσμεύονται νομικά για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων. Απο το 2001, η ΕΕΑΑ εξυπηρετεί το 96% του ελληνικού πληθυσμού σε συνεργασία με το 93% των τοπικών αρχών. O μπλε κάδος, και πιο πρόσφατα, η μπλε καμπάνα γυαλιού  είναι αναγνωρίσιμα στοιχεία του αστικού (και όχι μόνο) τοπίου, έχοντας αποκτήσει την αποδοχή των πολιτών και των επιχειρήσεων ως ένας αποτελεσματικός τρόπος ανακύκλωσης των συσκευασιών.

Το 2018, οι 165.000 μπλε κάδοι,  8.800 μπλε καμπάνες και 519 οχήματα συνέλλεξαν υλικά συσκευασίας σε όλη την Ελλάδα, πάντα σε συνεργασία με τους δήμους.

Σκοπος & στοχοι 

Σκοπός του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους πολίτες επιλεγμένων νησιών και παράκτιων περιοχών για τα θαλάσσια απορρίμματα με έμφαση στα πλαστικά μίας χρήσης και να ενθαρρύνει μια συμπεριφορά που απομακρύνεται από τη νοοτροπία ‘μιας χρήσης’, όπως και την αποτελεσματική ανακύκλωση.

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

– Να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σχετικά με την κατάσταση και τον αντίκτυπο των θαλάσσιων απορριμμάτων, ιδίως των πλαστικών, καθώς και την κατάλληλη ανακύκλωση.
– Να εκπαιδεύσει και να επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν το ζήτημα των πλαστικών απορριμμάτων και της ανακύκλωσης στη διδασκαλία τους.
– Να ενημερώσει τις τοπικές κοινωνίες για τη σωστή διαχείριση των αστικών απορριμμάτων, ιδίως των πλαστικών.
– Να παρακινήσει για την ανάληψη υπέυθυνης δράσης όπως είναι η αποφυγή των πλαστικών μίας χρήσης, η επαναχρησιμοποίηση, η  διαλογή στην πηγή, η σωστή ανακύκλωση στον μπλε κάδο, η συμμετοχή σε καθαρισμούς κ.λπ. σε επίπεδο νοικοκυριού, σχολείου και κοινότητας.

 

η “ομπρελα” της ΕΑΑ

Το project εφαρμόζει τις αρχές και τις μεθόδους της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (EΑΑ):

 • τοποθετώντας τον μαθητή στο κέντρο,
 • εφαρμόζοντας hands-on μεθόδους,
 • βασιζόμενο στην έρευνα,
 • αντιμετωπίζοντας τα θέματα  με διεπιστημονικό τρόπο,
 • συνδέοντας το τοπικό με το παγκόσμιο,
 • αγγίζοντας εξίσου γνώσεις – δεξιότητες – στάσεις,
 • προωθώντας την κριτική σκέψη,
 • ενθαρρύνοντας τον αυτοαναστοχασμό,
 • παρακινώντας τους μαθητές να ενεργήσουν ως πολλαπλασιαστές των μηνυμάτων του,
 • εφαρμόζοντας τη μετασχηματιστική δράση.

Μακροπρόθεσμα, το πρόγραμμα αναμένεται να αυξήσει τις ποσότητες ανακυκλωμένων υλικών και να μειώσει τα απόβλητα στις περιοχές που εφαρμόζεται.

Το όραμa του προγράμματος είναι να καλλιεργήσει τον υπεύθυνο, φιλικό προς το περιβάλλον ενεργό πολίτη που λαμβάνει ενημερωμένες αποφάσεις και δράση σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας.

δρασεις

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε επιλεγμένα ελληνικά νησιά και παράκτιες περιοχές που αντιμετωπίζουν το ζήτημα των θαλάσσιων απορριμμάτων και περιλαμβάνει ένα πλήθος δραστηριοτήτων, όπως:

 • Σχολικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις από έμπειρους εκπαιδευτές για την ελαχιστοποίηση του πλαστικού μιας χρήσης και την κατάλληλη ανακύκλωση.
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών (αφίσες, υλικό, σελιδοδείκτες) για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
 • Σεμινάρια εκπαιδευτικών.
 • Εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γα τους πολίτες σε συνεργασία με τους τοπικούς δήμους.

Όπου είναι απαραίτητο, το έργο μπορεί να συνδυαστεί με επιτόπιες δραστηριότητες π.χ. για καθαρισμό ή παρακολούθηση παραλιών. Το έργο ξεκίνησε το 2019, σε τρία ελληνικά νησιά και συνεχίζεται το 2020-21, παρά την πανδημία.

 

2019

Διαβάστε εδώ για τις δράσεις του 2019 .

2020

Στο πλαίσιο της πανδημίας, και εξαιτίας του κλεισίματος των σχολείων, οι παρεμβάσεις σε αυτά και τα σεμινάρια των εκπαιδευτικών υλοποιήθηκαν εξ’αποστάσεως. Περισσότερα εδώ.

Ειδικότερα για το τελευταίο τρίμηνο του 2020 μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο αναλυτικά τις δράσεις σε διάφορους δήμους της Ελλάδας. Περισσότερα εδώ.

 

Η αφισα σε τρεις γλώσσες

Η αφίσα στην ελληνική γλώσσα εδώ (PDF).

Poster in english language (Poster, Leaflet)

Poster in french language (Poster, Leaflet).

Το εκπαιδευτικο υλικο σε δυο γλωσσες

Το εκπαιδευτικό υλικό προωθεί την ελαχιστοποίηση των πλαστικών μίας χρήσης και τη σωστή ανακύκλωση. Στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την κατάσταση και τον αντίκτυπο των θαλάσσιων απορριμμάτων, ιδίως των πλαστικών, στην ορθή ανακύκλωση, καθώς και αλλαγή συμπεριφοράς σε επίπεδο επίπεδο νοικοκυριού, σχολείου και κοινότητας.

Η 48 σελίδων έκδοση έχει σχεδιαστεί για χρήση από μαθητές ηλικίας 10-12 ετών (τελευταίες τάξεις Σημοτικού και πρωτες τάξεις Γυμνασίου) και λειτουργεί συμπληρωματικά με τις παρεμβάσεις στις σχολικές τάξεις που πραγματοποιεί η ομάδα MEdIES σε νησιωτικες και παράκτιες περιοχές της χ΄ωρας. Ωστόσο, το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτόνομα από εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Διατίθεται σε PDF, flipbook και σε έντυπη μορφή (για έντυπα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email).

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Πλαστικά μετά τη χρήση η Θεση τους στον μπλέ κάδο, μακρυα απο τις γαλάζιες θάλασσες. 18 + 1 ιδέες για δραστηριότητες . Βιβλίο Μαθητή.

Εδώ σε μορφή  PDF

Εδώ σε μορφή Flipbook. (προτείνεται γιατί το υλικό διαβάζεται σε “σαλόνι.”

English Publication

Plastic Waste? Into the Recyclying Bin! Far Away from the Blue Sea. 18 + 1 ideas for activities. Students’ Book.

Link to PDF.

Link to Flipbook.