ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ;

Η θέση τους στον μπλε κάδο, μακριά απ'τις γαλάζιες θάλασσες!

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Το πλαστικό, αν και είναι απαραίτητο και χρήσιμο σε πολλές πτυχές της ζωής μας, έχει δυσμενείς επιπτώσεις όταν δεν το διαχειριζόμαστε σωστά. Τα πλαστικά απόβλητα έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε οργανισμούς και οικοσυστήματα, και στην ανθρώπινη ευημερία, ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα που βασίζουν την οικονομία τους στον τουρισμό και την αλιεία.

Έως και το 80% των αποβλήτων που βρίσκονται στις θάλασσες και τις ακτές μπορεί να είναι πλαστικά, προερχόμενα κυρίως από χερσαίες πηγές. Τα πλαστικά μίας χρήσης αντιπροσωπεύουν τώρα περίπου το 50% των θαλάσσιων απορριμμάτων που καταγράφονται στις ευρωπαϊκές ακτές. Επιπλέον, αυξάνεται η ανησυχία για τα μικροπλαστικά και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Η ευκαιρια 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της ευρύτερης ατζέντας της για τους Παγκόσμιους Στόχους και τηνκυκλικής οικονομία, & επίσης στα πλαίσια των ειδικότερων Στρατηγικών και Οδηγιών της, ενθαρρύνει την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την επισκευή πρακτικών, με στόχο τη μείωση της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων.

Στην πρόσφατη οδηγία για τα πλαστικά μίας χρήσης (2019), προτείνεται ένας συνδυασμός μέτρων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, απαγορεύσεων, καινοτόμου σχεδιασμού προϊόντων, εκτεταμένης ευθύνης παραγωγών, απαιτήσεων επισήμανσης κ.λπ. Μεταξύ αυτών των μέτρων, συμπεριλαμβάνεται και η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για τις επιπτώσεις των πλαστικών μιας χρήσης, καθώς και για τη σωστή απόρριψή τους.

 

εταιροι

MIO-ECSDE / medies

Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE) είναι μία ομοσπονδία 30 NGOs της Μεσογείου για την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής της Μεσογείου.

Η διαρκής πρωτοβουλία του MIO-ECSDE για την εκπαίδευση (Mediterranean Education Initiative for Environment and Sustainability), το “MEdIES” ιδρύθηκε το 2002 και λειτουργεί ως ένα διεθνές e-δίκτυο  εκπαιδευτικών της τυπικής και μη-τυπικής Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (EΑΑ), με πολλές δράσεις στις χώρες της Ευρω-Μεσογείου.

ΕΕΑΑ

Η Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) αποτελεί ένα επιτυχημένο παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ των παραγωγών συσκευασιών που διαθέτουν τα προϊόντα τους στην ελληνική αγορά, των εισαγωγέων συσκευασιών και των τοπικών αρχών της χώρας, που δεσμεύονται νομικά για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων.

Λειτουργώντας από το 2001, η ΕΕΑΑ εξυπηρετεί το 96% του ελληνικού πληθυσμού σε συνεργασία με το 93% των τοπικών αρχών. O μπλε κάδος, και πιο πρόσφατα, η μπλε καμπάνα (για το γυαλί) είναι πλέον αναγνωρίσιμα στοιχεία του αστικού (και όχι μόνο) τοπίου, έχοντας αποκτήσει την αποδοχή τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων ως ένας αποτελεσματικός τρόπος ανακύκλωσης των συσκευασιών. Το 2018, υπήρχαν 165.000 μπλε κάδοι, 8.800 μπλε καμπάνες και 519 οχήματα που συλλέγουν υλικά συσκευασίας σε όλη την Ελλάδα, πάντα σε συνεργασία με τους δήμους.

Σκοπος & στοχοι 

Σκοπός του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους πολίτες επιλεγμένων νησιών και παράκτιων περιοχών για τα θαλάσσια απορρίμματα με έμφαση στα πλαστικά μίας χρήσης και να ενθαρρύνει μια συμπεριφορά που απομακρύνεται από τη νοοτροπία μιας χρήσης, σε συνδυασμό με αποτελεσματικές καθημερινές πρακτικές ανακύκλωσης.

Οι ειδικοί στόχοι του project είναι:

– Να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σχετικά με την κατάσταση και τον αντίκτυπο των θαλάσσιων απορριμμάτων, ιδίως των πλαστικών, καθώς και την κατάλληλη ανακύκλωση.
– Να εκπαιδεύσει και να επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν το ζήτημα των πλαστικών απορριμμάτων και της ανακύκλωσης στη διδασκαλία τους.
– Να ενημερώσει τις τοπικές κοινωνίες για τη σωστή διαχείριση των αστικών απορριμμάτων, ιδίως των πλαστικών.
– Να παρακινήσει για την ανάληψη υπεύθυνων ενεργειών όπως είναι η αποφυγή των πλαστικών μίας χρήσης, η επαναχρησιμοποίηση, η  διαλογή στην πηγή, η σωστή ανακύκλωση στον μπλε κάδο, η συμμετοχή σε καθαρισμούς κ.λπ. σε επίπεδο νοικοκυριού, σχολείου και κοινότητας.
Μακροπρόθεσμα, το έργο αναμένεται να αυξήσει τις ποσότητες ανακυκλωμένων υλικών και να μειώσει τα απόβλητα στις περιοχές που εφαρμόζεται.

η “ομπρελα” της ΕΑΑ

Το project εφαρμόζει τις αρχές και τις μεθόδους της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (EΑΑ):

 • τοποθετώντας τον μαθητή στο κέντρο,
 • εφαρμόζοντας hands-on μεθόδους,
 • βασιζόμενο στην έρευνα,
 • αντιμετωπίζοντας τα θέματα  με διεπιστημονικό τρόπο,
 • συνδέοντας το τοπικό με το παγκόσμιο,
 • αγγίζοντας εξίσου γνώσεις – δεξιότητες – στάσεις,
 • προωθώντας την κριτική σκέψη,
 • ενθαρρύνοντας τον αυτοαναστοχασμό,
 • παρακινώντας τους μαθητές να ενεργήσουν ως πολλαπλασιαστές των μηνυμάτων του,
 • εφαρμόζοντας τη μετασχηματιστική δράση.

Το όραμά του είναι να καλλιεργήσει τον υπεύθυνο, φιλικό προς το περιβάλλον ενεργό πολίτη που λαμβάνει ενημερωμένες αποφάσεις και δράση σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας.

δρασεις

Το project υλοποιείται σε επιλεγμένα ελληνικά νησιά και παράκτιες περιοχές που αντιμετωπίζουν το ζήτημα των θαλάσσιων απορριμμάτων και περιλαμβάνει ένα πλήθος δραστηριοτήτων, όπως:

 • Σχολικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις από έμπειρους εκπαιδευτές για την ελαχιστοποίηση του πλαστικού μιας χρήσης και την κατάλληλη ανακύκλωση.
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών (αφίσες, υλικό, σελιδοδείκτες) για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
 • Σεμινάρια εκπαιδευτικών.
 • Εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γα τους πολίτες σε συνεργασία με τους τοπικούς δήμους.

Όπου είναι απαραίτητο, το έργο μπορεί να συνδυαστεί με επιτόπιες δραστηριότητες π.χ. για καθαρισμό ή παρακολούθηση παραλιών.
Το έργο ξεκίνησε το 2019, σε τρία ελληνικά νησιά και συνεχίζεται το 2020-21, παρά την πανδημία.

2019

Διαβάστε εδώ για τις δράσεις του 2019 .

2020

Στο πλαίσιο της πανδημίας, και εξαιτίας του κλεισίματος των σχολείων, οι παρεμβάσεις σε αυτά και τα σεμινάρια των εκπαιδευτικών υλοποιήθηκαν εξ’αποστάσεως. Περισσότερα εδώ.

Ειδικότερα για το τελευταίο τρίμηνο του 2020 μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο αναλυτικά τις δράσεις σε διάφορους δήμους της Ελλάδας. Περισσότερα εδώ.

 

το poster & το εκπαιδευτικο υλικο

Τετράπτυχο που η μία πλευρά του  λειτουργεί ως αφίσα και η άλλη παρουσιάζει το θέμα των θαλάσσιων απορριμμάτων και τους τρόπους αντιμετωπισής του μέσα από ένα κόμικ.  Διαθέσιμο σε PDF εδώ .

Υλικό για μαθητές (10-12 ετών) για την ελαχιστοποίηση των πλαστικών μίας χρήσης και τη σωστή ανακύκλωση πλαστικών απορριμμάτων, την ευαισθητοποίηση για το πρόβλημα και τον αντίκτυπο των θαλάσσιων απορριμμάτων, ιδίως των πλαστικών, την κατάλληλη ανακύκλωση, και την αλλαγή συμπεριφοράς σε επίπεδο νοικοκυριού, σχολείου και κοινότητας. Διαθέσιμο σε PDF εδώ.