Θαλάσσιος Εγγραμματισμός και Αποθέματα Βιόσφαιρας

Η δράση πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη μεταξύ 12-14 Σεπτεμβρίου ως εισαγωγικό, πρώτο μέρος  στο Υβριδικό Πανεπιστήμιο (2022 Hybrid University). Συμμετείχαν συνολικά 22 άτομα, ενώ, κατόπιν αξιολόγησης, 4 από τους συμμετέχοντες επιλέχθηκαν να παρακολουθησουν και τις δράσεις στην Κύπρο (5-10 Οκτώβρη).

Αναλυτικά το Πρόγραμμα

Παρουσιάσεις:

12 Σεπτεμβρίου, Καπετανιανά

 • Μιχαήλ Σκούλλος: Εισαγωγή στην θεματική του Πανεπιστημίου, στόχοι, δομή και μεθοδολογία PPT
 • Β. Ψαλλιδάς – Ε. Κορκίδη – Χ. Παληογιάννης: Παρουσίαση έκδοσης “Ocean Literacy Toolkit” – Οι βασικές αρχές του Θαλάσσιου Εγγραμματισμού PPT
 • Προβολή βίντεο και σύντομη παρουσίαση των Αστερουσίων
 • Μάρκος Σκορδαλάκης: Παρουσίαση και ξενάγηση στο παραδοσιακό οικισμό, ξενώνες και την πρότυπη φάρμα Θαλώρη – οι σχέσεις βουνού, θάλασσας και τοπικού πληθυσμού.

Μετάβαση στο Τυμπάκι

Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν την Εκδήλωση Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης κοινού /φορέων του Δήμου Φαιστού (συνδιοργάνωση του Συνδέσμου Προστασίας Αστερουσίων και της Αναπτυξιακής Ηρακλείου).

13 Σεπτεμβρίου, ΕΛΚΕΘΕ & Ενυδρείο Κρήτης

 • Κωνσταντίνος Μυλωνάς: παρουσίαση του ΙΘΑΒΒΥΚ
 • Γιολάντα Κουλούρη: Θαλάσσιος Γραμματισμός και σχετικές δράσεις στη Μεσόγειο PPT
 • Κώστας Ντούνας: Καινοτομικές Εφαρμογές Τεχνητών Υφάλων, Καταδυτικά Πάρκα και Προστατευόμενες Περιοχές PPT
 • Εύα Χατζηνικολάου: Επιστήμη των Πολιτών/  δραστηριότητες του ευρωπαϊκού προγράμματος Nautilos PPT
 • Τάσος Ελευθερίου: Η άρρηκτη σχέση των Μινωιτών με τη Μεσόγειο Θάλασσα PPT

Ξενάγηση στο Θαλασσόκοσμο, Creataquarium

14 Σεπτεμβρίου, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

 • Μιχάλης Προμπονάς: Οικοσυστημικές Υπηρεσίες και Δίκτυο NATURA 2000: Περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη και οι προκλήσεις της κλιματικής κρίσης PPT
 • Μιχάλης Δρετάκης: Η ορνιθοπανίδα των ακτών και των μικρονησίδων της Κρήτης και η πίεση της κλιματικής κρίσης PPT
 • Θωμαΐς Βλαχογιάννη:Το έργο «Παρακολούθηση θαλάσσιων απορριμμάτων και δημιουργία δεδομένων κατάλληλων για το σκοπό μέσω μιας συμμετοχικής επιστημονικής προσέγγισης στο Απόθεμα Βιόσφαιρας Αστερουσίων»: μεθοδολογία, αναμενόμενα αποτελέσματα, πιθανοί τομείς εμπλουτισμού της δραστηριότητας» PPT

Ακολούθησε η απονομή των πιστοποιητικών και ξενάγηση στο Μουσείο φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Αξιολόγηση και προοπτικές

Η αξιολόγηση έγινε την τελευταία ημέρα με προσωπικές τοποθετήσεις των συμμετεχόντων. Η συνολική ικανοποίηση των συμμετεχόντων, με βάση τους άξονες συζήτησης (ανάγκη Θαλάσσιου Εγγραμματισμού, ενεργοποίηση και ουσιαστική συμμετοχή της Νεολαία του Αποθέματος Βιόσφαιρας Αστερουσίων, δράσεις ενημέρωσης) ήταν εμφανής και ενθαρρυντική.

Οι συμμετέχοντες εισηγητές και οι φοιτητές π εξέφρασαν την επιθυμία να παρακολουθήσουν την Φάση Α στην Κύπρο καθώς και την ψηφιακή Β’ Φάση. Κατόπιν αξιολόγησης, 4 συμμετέχοντες επιλέχθηκαν και παρακολούθησαν τις δράσεις στην Κύπρο.

Οι ντόπιοι συμμετέχοντες εξέφρασαν την επιθυμία της άμεσης ενεργοποίησης της επιτροπής Νέων του Αποθέματος Βιόσφαιρας Αστερουσίων.

Δελτία Τύπου

Διοργάνωση

 • Περιφερειακό Γραφείο Επιστήμης και Πολιτισμού στην Ευρώπη της UNESCO (Γραφείο Βενετίας)
 • Εθνική Ελληνική Επιτροπή MAB /UNESCO
 • Μεσογειακό Γραφείο Πληροφοριών για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (MIO-ECSDE) μέσω της πρωτοβουλίας MEdIES
 • Τοπική Επιτροπή Διαχείρισης Αστερουσίων (ΤΕΔΑ)
 • Περιφέρεια Κρήτης | Αναπτυξιακή Ηρακλείου
 • Έδρα και Δίκτυο UNESCO για τη Διαχείριση και την Εκπαίδευση Αειφόρου Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
 • Σύλλογος Προστασίας Αστερουσίων
 • Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης/ Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΜΦΙΚ)
 • Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιέργειας (ΙΘΒΒΥ)/ Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)