Η νέα δράση του MEdIES:  “Μεσογειακή Διατροφή: Η κληρονομιά & το μέλλον μας”  εγκρίθηκε και υποστηρίζεται από την UNESCO (Participation Programme 2022-2023) και υλοποιείται το διάστημα μέσα στο 2023.

Το project αποτελεί ουσιαστικά την επέκταση και προσαρμογή του Προγράμματος SIDUMEF στην Ελλάδα.Βασικός του σκοπός είναι η ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων  εκπαιδευτικών της τυπικής και μη-τυπικής εκπαίδευσης ,καθώς και του γενικότερου κοινού,  σχετικά με :

  • τις περιβαλλοντικές  και κοινωνικο-οικονομικές πτυχές της Μεσογειακής διατροφής (και των χαρακτηριστικών της προιόντων),
  • την άυλη (και υλική) πολιτιστική αξία και κληρονομιά που έχει η Μεσογειακή διατροφή,
  • την ισχυρή δυναμική της Μεσογειακής διατροφής στην ενίσχυση και συντήρηση του διαπολιτισμικού  διαλόγου για την αειφορία στην περιοχή της Μεσογείου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Την απόδοση και την παραγωγή στα Ελληνικά του σχετικού υλικού SIDUMEF.

        Η έκδοση έχει ολοκληρώθεί και είναι διαθέσιμη εδώ!

  • Μία σειρά από δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και το κοινό, στην Ελλάδα, τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά, με συμμετοχή experts από όλη τη Μεσόγειο!

Οι εκδηλώσεις προγραμματίζονται για το φθινόποωρο του 2023!