Η νέα δράση του MEdIES:  “Μεσογειακή Διατροφή: Η κληρονομιά & το μέλλον μας”  εγκρίθηκε και υποστηρίζεται από την UNESCO (Participation Programme 2021-2022) και υλοποιείται το διάστημα: Σεπτέμβριος 2022 – Αύγουστος 2023.

Το project αποτελεί ουσιαστικά την επέκταση και προσαρμογή του Προγράμματος SIDUMEF στην Ελλάδα.Βασικός του σκοπός είναι η ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων  εκπαιδευτικών της τυπικής και μη-τυπικής εκπαίδευσης ,καθώς και του γενικότερου κοινού,  σχετικά με :

  • τις περιβαλλοντικές  και κοινωνικο-οικονομικές πτυχές της Μεσογειακής διατροφής (και των χαρακτηριστικών της προιόντων),
  • την άυλη (και υλική) πολιτιστική αξία και κληρονομιά που έχει η Μεσογειακή διατροφή,
  • την ισχυρή δυναμική της Μεσογειακής διατροφής στην ενίσχυση και συντήρηση του διαπολιτισμικού  διαλόγου για την αειφορία στην περιοχή της Μεσογείου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Την απόδοση και την παραγωγή στα Ελληνικά του σχετικού υλικού SIDUMEF,
  • Μία σειρά από δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και το κοινό, στην Ελλάδα, τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά, με συμμετοχή experts από όλη τη Μεσόγειο!