Μετά την φιλοξενία της έκθεσης για τα Θαλάσσια Απορρίμματα το περασμένο καλοκαίρι στη Ζάκυνθο από την τοπική οργάνωση Πλατύφορος, και την επιθυμία αυτή να επανεκτεθεί στο νησί προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προσφέρθηκε ευγενικά να φιλοξενήσει την έκθεση στον χώρο του τους επόμενους μήνες. Στις 13 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό σεμινάριο, όπου η Ηρώ Αλάμπεη παρουσίασε σε ομάδα φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου την έκθεση ως ένα διασραστικό εκπαιδευτικό εργαλείο ευαισθητοποίησης για το οξύ πρόβλημα των Θαλάσσιων Απορριμμάτων. Αυτή η ομάδα των ~10 φοιτητών τους επόμενους μήνεςτους επόμενους μήνες θα αναλάβει τη διοργάνωση σχολικών επισκέψεων στο χώρο τηε έκθεσης και την ξενάγηση των μαθητών.