Τα Σεμινάρια έχουν στόχο να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς του Δήμου Αθήνας για το ζήτημα των θαλάσσιων απορριμμάτων, ειδικά των πλαστικών και να προτείνει ιδέες για δράσεις με τους μαθητές τους, μέσα από το σχετικό Εκπαιδευτικό Υλικό «Μάθε Νιώσε Δράσε! Μαζί για Θάλασσες Χωρίς Σκουπίδια» και την πρόσφατη εκστρατεία «Πλαστικά μετά τη Χρήση; Η θέση τους στον Μπλε κάδο! Μακριά από τις γαλάζιες θάλασσες». Επιπλέον θα εξηγηθεί βήμα-βήμα η οργάνωση ενός καθαρισμού ακτής. Εγγραφές εδώ  https://bit.ly/2lSdq5G