Στα πρότυπα της παλαιότερης πρωτοβουλίας των πράσινων σχολείων, το Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Μπλε Σχολείων (European Blue Schools Network) είναι μια πρωτοβουλία του EU4Ocean Coalition  που συνδέει οργανισμούς, προγράμματα και πολίτες ώστε να συμβάλλουν από κοινού  στον εγγραματισμό για τους ωκεανούς (ocean literacy)  και την αειφόρο διαχείρισή τους.

Με τη συμμετοχή τους στο δίκτυο, τα σχολεία μπορούν να έρθουν σε επαφή με σχετικούς φορείς και ειδικούς από όλη την Ευρώπη, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να πάρουν έμπνευση για δράσεις,  προγράμματα, κ.λπ. από άλλα σχολεία, να αναλάβουν δράση με μαθητές “πράκτορες αλλαγής” για τη θάλασσα και να λάβουν την πιστοποίηση “European Blue School” για τις πρωτοβουλίες τους.  Επιπλέον, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση σε επιμορφωτικές δράσεις και υλικά και λαμβάνουν το σήμα του “Blue Teacher” .

Μη χάσετε αυτή την ευκαιρία!

Εάν έχετε στην περιοχή σας μια μπλέ πρόκληση και μια πρόταση για ένα σχολικό πρόγραμμα υποβάλετε αίτηση στο δίκτυο μαζί με την πρόταση για τη δική σας δράση με το σχολείο σας.

Περισσότερα εδώ.