Νέα inforgraphic και animation από το Δίκτυο Συνεργασίας για το θαλάσσιο περιβάλλον για το πως μπορούμε να προστατεύουμε την υγεία μας και το περιβάλλον ταυτόχρονα και στην εποχή της πανδημίας.

Στo «Δίκτυο Συνεργασίας Για Το Θαλάσσιο Περιβάλλον» μετέχουν μέχρι στιγμής 20 φορείς ιδρύματα, ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς, think-tank επιχειρήσεις, MKO ανάμεσά τους και το ΜΙΟ-ECSDE!

Εδώ και το σχετικό inforgraphic