Στο πλαίσιο του προγράμματος “Πλαστικά μετά τη χρήση; Η θέση τους στον μπλε κάδο, μακριά απ’τις γαλάζιες θάλασσες” το οποίο υλοποιεί το MEdIES/MIO-ECSDE από το 2019 με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) το MEdIES υλοποιεί με σειρά δράσεων με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση τόσο της εκπαιδευτικής κοινότητας -μαθητές, εκπαιδευτικοί, σχολεία – όσο και της τοπικής κοινωνίας νησιωτικών και παράκτιων περιοχών στο πρόβλημα των θαλάσσιων απορριμμάτων με έμφαση στα πλαστικά μιας χρήσης.

Οι δράσεις του project παρουσιάζονται αναλυτικά (στα Ελληνικά) εδώ.

Η αφίσα που μοιράζεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές (με την έγκριση του ΥΠΑΙΘ) είναι διαθέσιμη ως PDF (στα Ελληνικά) εδώ.

Το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος  στα Ελληνικά βρίσκεται εδώ (μορφή PDF) και  εδώ (μορφή Flipbook, πρτείνεται μιας και οι δραστηριότητες του είναι στημένο να διαβάζεται σαν “σαλόνι”).