Το MEdIES ανταπόκριθηκε στην πρόσκληση από τις Ημέρες Θάλασσας και έλαβε μέρος στο Blue Park, στο Πασαλιμάνι την Κυριακή 26 Σεπτε,βρίου 2021!

Η Ακτή Μουτσοπούλου  μετατράπηκε σε ένα πάρκο ευαισθητοποίησης για το θαλάσσιο περιβάλλον για εκατοντάδες επισκεπτών.

Στο περίπτερό μας  παρακινήσαμε τους επισκέπτες, μικρούς και μεγάλους, σε ανακαλυπτικές δράσεις, σχετικά με τις πηγές και τις επιπτώσεις των θαλάσσιων απορριμμάτων και συζητήσαμε τί μπορούμε να κάνουμε εμείς για το πρόβλημα καθώς και πώς γίνεται σωστά η ανακύκλωση των συσκευασιών στον μπλε κάδο.

Οι εκδηλώσεις Ημέρες Θάλασσας λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της Ευρωπαικής Μέρας για τη Θάλασσα (Εuropean Maritime Day)