Στο πλαίσιο του Ευρωπαικού Προγράμματος “MARLISCO” (2012-2015) το MEdIES ανέπτυξε το εκπ. υλικό “Μάθε Νιώσε Δράσε! Μαζί για θάλασσες χωρίς σκουπίδια” πάνω στο πρόβλημα των στερεών απορριμμάτων σε θάλασσες και ακτές. Το εκπαιδευτικό υλικό αναφέρεται κυρίως μαθητές ηλικίας 10-15 ετών, αλλά μπορεί να προσαρμοστεί και για μικρότερες ή μεγαλύτερες ηλικίες.

Το υλικό περιλαμβάνει 17 Δραστηριότητες, καθεμία με τις βασικές πληροφορίες, στόχους, υλικά, περιγραφή βήμα-βήμα της δραστηριότητας, και Φύλλα Εργασίας. Επίσης περιλαμβάνει οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς. 

Το υλικό έχει παραχθεί εκτός από τα Ελληνικά σε συνολικά  16 Ευρωπαικές γλώσσες καθώς και στα Αραβικά!

Η Ελληνική έκδοση είναι διαθέσιμη εδώ.