Λόγω της πανδημίας και των περιορισμών φυσικής παρουσίας στα σχολεία, η ομάδα του MEdIES προσάρμοσε μια δια ζώσης εκπαιδευτική παρέμβαση, διάρκειας 90 λεπτών για τις ανάγκες της διαδικτυακής τάξης, και την εφάρμοσε πιλοτικά σε τέσσερις τάξεις τον Μάιο και Ιούνιο.

Η δράση είναι μέρος του προγράμματος, «Πλαστικά μετά τη χρήση; Η θέση τους στον μπλε κάδο, μακριά απ’ τη γαλάζια θάλασσα!», που υλοποιείται από MEdIES σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) και προβλέπει μια σειρά σχολικών παρεμβάσεων και εκπαιδεύσεις εκπαιδευτικών σε παραθαλάσσιες περιοχές και νησιά της Ελλάδας.

Η πιλοτική ψηφιακή παρέμβαση πραγματοποιείται σε τέσσερις τάξεις από τέσσερα διαφορετικά σχολεία της Αττικής.

Στόχος μας ήταν να προσαρμόσουμε και να εφαρμόσουμε ένα βιωματικό πρόγραμμα διάρκειας 90 λεπτών, στις ανάγκες της διαδικτυακής τάξης που επικοινωνεί ταυτόχρονα (σύγχρονη εκπαίδευση). Η ψηφιακή παρέμβαση ολοκληρώνεται σε δύο «συναντήσεις», μια εισαγωγική 40 λεπτών και μια δεύτερη, 70 λεπτών, μια εβδομάδα αργότερα.

Στην πρώτη «συνάντηση» οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές που συμμετέχουν ενημερώνονται σχετικά με την πλαστική ρύπανση και το πως επηρεάζει τη θαλάσσια ζωή, όπως και για την αξία της μείωσης και της ορθής ανακύκλωσης των απορριμμάτων. Κατόπιν οι μαθητές καλούνται , μαζί με τους γονείς τους να κάνουν διαλογή των απορριμμάτων στο σπίτι για μια εβδομάδα, να καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους σε ένα ημερολόγιο και να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο. Στη δεύτερη «συνάντηση» γίνονται βιωματικά παιχνίδια σχετικά με την ορθή διαχείριση και ανακύκλωση των απορριμμάτων και κατόπιν οι μαθητές συμπληρώνουν ένα δεύτερο ερωτηματολόγιο που έχει στόχο έχει να καταδείξει την κατανόηση των ζητημάτων που συζητήθηκαν.

Μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, προγραμματίζονται οκτώ ψηφιακές παρεμβάσεις σε τάξεις από τέσσερα διαφορετικά σχολεία (τρία γυμνάσια και ένα δημοτικό).Υπολογίζεται ότι θα έχουν παρακολουθήσει την παρέμβαση περίπου 100 μαθητές, 15 εκπαιδευτικοί, διευθυντές και υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και σχολικών δραστηριοτήτων.

Τα αποτελέσματα αυτής της πιλοτικής αυτής φάσης θα μας βοηθήσουν να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα ψηφιακά την επόμενη σχολική χρονιά, σε περίπτωση που τα σχολεία παραμείνουν κλειστά.

#esd #medies #mioecsde #mobileducation #recycling #reducewaste #digitalapplication #flippedclassroom