δρασεισ ευαισθητοποιησησ στα αστερουσια

Το έργο «Δράσεις Περιβαλλοντικής - Πολιτιστικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην περιοχή παρέμβασης» υλοποιεί ο Σύνδεσμος Προστασίας Αστερουσίων στο πλαίσιο του Τ.Π. CLLD/LEADER Μεσαράς (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020), και η Ομάδα Τοπικής Δράσης της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ

Τα Αποθέματα Βιόσφαιρας του Προγράμματος «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» (Man and the Bioshpere- MAB) της UNESCO, είναι περιοχές που δημιουργούνται για την προστασία της βιολογικής και πολιτιστικής ποικιλότητας με ταυτόχρονη προαγωγή
της αειφόρου οικονομικής τους ανάπτυξης. Δεν αποτελούν μια ακόμη κατηγορία προστατευόμενων περιοχών αλλά αφορούν μεγάλες γεωγραφικές ενότητες που συχνά περιλαμβάνουν προστατευόμενες περιοχές, εθνικούς δρυμούς, περιοχές Natura2000 και αρχαιολογικούς χώρους με τις αντίστοιχες θεσμοθετημένες προβλέψεις προστασίας.

Σήμερα υπάρχουν περισσότερα από 720 Αποθέματα Βιόσφαιρα ανά τον πλανήτη, τρία από τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα:  στον Όλυμπο, στο Φαράγγι της Σαμαριάς, και πιο πρόσφατα (2021) στα Αστερούσια. 

ΑεΙφορος αναπτυξη

Καλύπτει τις ανάγκες του σήμερα χωρίς να στερεί την ευκαιρία από τις μελλοντικές γενιές να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Πρόκειται για μία οικονομική ανάπτυξη που «ἀεί φέρει» καρπούς με παράλληλη προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής.

Το αποθεμα βιοσφαιρας των αστερουσιων

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Οι πιθανές προκλήσεις και τομείς αναπτυξιακής προτεραιότητας για τις μεταβατικές, κυρίως, περιοχές του νεο-ανακηρυχθέντος ΑΒ Αστερουσίων μπορεί να συνοψιστούν στα ακόλουθα:
▶ δημιουργία αξιόλογου εμπορικού σήματος του Αποθέματος Βιόσφαιρας για τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη και τα προϊόντα ΠΟΠ, το Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας και το AREPO
▶ αειφόρος ανάπτυξη ενός τουρισμού που σέβεται την φέρουσα ικανότητα φυσικών και κοινωνικών συστημάτων
▶ προώθηση της επιστημονικής έρευνας που μπορεί να αφορά τη βιοποικιλότητα, τα αρχαιολογικά και πολιτιστικά μνημεία, τις παραγωγικές δυνατότητες της ανάπτυξης και διαχείρισης των φυσικών πόρων αλλά και την κλιματική αλλαγή
▶ εκπαίδευση και κατάρτιση για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη
▶ καθορισμός πολιτικών με στόχο την ενδυνάμωση του μόνιμου πληθυσμού των ορεινών περιοχών
▶ ενίσχυση και προβολή της ταυτότητας και ιδιαιτερότητας της τοπικής κοινωνίας στην κατεύθυνση που ορίζεται από την ένταξη της περιοχής στο δίκτυο ΜAB/UNESCO

Διαβάστε περισσότερα στο σχετικό ΦΥΛΛΑΔΙΟ στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.

 

Οφελη και Ευκαιριες

Η ένταξη των Αστερουσίων στο Παγκόσμιο Δίκυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας καλλιεργεί στον τοπικό πληθυσμό αίσθημα υπερηφάνειας και τους δίνει το κουράγιο να συνεχίσουν να παλεύουν στον τόπο τους και να επιδιώκουν τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, εκπαίδευσης, εργασίας και βοηθά την περιοχή στο να επεξεργαστεί και να αποκτήσει:
▶ Ένα «συμφωνημένο» όραμα και ένα σύγχρονο σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης του φυσικού και πολιτιστικού της κεφαλαίου
▶ Έναν ισόρροπο σχεδιασμό και πρόγραμμα για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής
▶ Διεθνή αναγνώριση με αντίκρισμα αυξημένες δυνατότητες οικονομικής (τουριστικής, αγροτικής κ.λπ.) και κοινωνικής (εκπαιδευτικής, πολιτισμικής κ.λπ.) ανάπτυξης
▶ Δυνατότητες προβολής των ποικίλλων τοπικών προϊόντων αξιοποιώντας το ισχυρό brand name της UNESCO
▶ Κίνητρα για ενίσχυση της δημιουργικότητας των κατοίκων και ιδιαίτερα των νέων της περιοχής

Ο δρόμος της ανάπτυξης της περιοχής του Αποθέματος Βιόσφαιρας Αστερουσίων περνάει από την προστασία και την ενδυνάμωση του φυσικού και πολιτισμικού της κεφαλαίου. Αλλά και ο δρόμος της προστασίας της περιοχής περνά μέσα από την ανάπτυξή της.

Αποθεμα Βιοσφαιρας Αστερουσίων

Διαβάστε περισσότερα γα το Απόθεμα Βιόσφαιρας, τα αξιοθέατα, σημεία ενδιαφέροντος, και βρείτε σειρά προτεινόμενων δράσεων που μπορείτε να κάνετε στην περιοχή.

ΤΟ ΕΡΓΟ 

Το έργο «Δράσεις Περιβαλλοντικής – Πολιτιστικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην περιοχή παρέμβασης» περιλαμβάνει σειρά εκδηλώσεων που υλοποιούνται στην περιοχή, την περίοδο 2021-2023 και αποσκοπεί στην σε βάθος ενημέρωση των κατοίκων και της εκπαιδευτικής κοινότητας για το νεοσυστατο ΑΒ και των ωφελειών που προσφέρει.

22 Οκτ. 2021 | Δημος Γορτυνας

Η εκδήλωση με τίτλο «Η σχέση ανάμεσα στην προστασία των μνημείων της φύσης και του πολιτισμού με την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Απόθεμα Βιόσφαιρας Αστερουσίων» πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Ενορίας Αγ. Δέκα, με συμμετοχή των κοινωνικών και οικονομικών φορέων, συλλόγων και πολιτών της περιοχής που ξεπέρασαν τα τριάντα (30) άτομα.

Την εκδήλωση άνοιξαν η Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής Διαχείρισης Αστερουσίων (ΤΕΔΑ), Θεανώ Βρέτζου-Σκορδαλάκη, και ο Επιστημονικός Διευθυντής του Περιφερειακού Γραφείου UNESCO Βενετίας, Jonathan Baker. Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων καθώς βασικός σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση, η διευκρίνιση εννοιών και στόχων, η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των κατοίκων και των φορέων του Δήμου Γόρτυνας για την εφαρμογή και αξιοποίηση των δεσμεύσεων και ευκαιρών που συνδέονται με το Απόθεμα Βιόσφαιρας.

Η εκδήλωση συνδέθηκε και με το Υβριδικό Πανεπιστήμιο Αστερουσίων (2021).

Διαβάστε περισσότερα στο σχετικό  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ και στο Πρόγραμμα

12 Σεπτ. 2022 | Δημος Φαιστου

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Διαμερίσματος Τυμπακίου (Δήμου Φαιστού) με περισσότερους από εξήντα (60) παρευρισκόμενους.

Φορείς όπως η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Φαιστού, η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, το Δίκτυο Συλλόγων Μεσαράς, η Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μιαμού, η ΕΕΕ, ο Σύνδεσμος Προστασίας Αστερουσίων, η ΕΑΠ Διαχείριση Αποβλήτων και πολλοί κάτοικοι πήραν μέρος.  Καθοριστική ήταν η παρέμβαση του καθ. Μιχαήλ Σκούλλου, Προέδρου της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής του προγράμματος MAB/UNESCO.

Διαβάστε περισσότερα στο σχετικό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

13 Φεβ. 2023 | Δημος Γορτυνας

Πραγματοποιήθηκαν Βιωματικές δραστηριότητες στο Δημοτικό Σχολείο Βαγιονιάς με θέμα την «Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Προστατευόμενη Περιοχή του Αποθέματος Βιόσφαιρας των Αστερουσίων» σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου Βαγιονιάς και μικρής αντιπροσωπίας μαθητών του Γυμνασίου Βαγιονιάς, συνολικά 44 μαθητές και 8 εκπαιδευτικοί, παρουσία των Δ/ντων των Σχολείων και εκπροσώπων  του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Οι δραστηριότητες, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών πραγματοποιηθήκαν από τον καθηγητή Μιχαήλ Σκούλλο, τον Βασίλη Ψαλλιδά και την Ευτυχία Κορκίδη από την εκπαιδευτική ομάδα του MEdIES με τη συνεργασία της Μαρίας Σφακιανάκη, Άννας Μαρτιμιανάκη και Ελένης Φανιουδάκη της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΕΠΕΑ /ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών.

Επιπλέον, η Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης Εκπαιδευτικών και Πολιτών της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Γόρτυνας για το Απόθεμα Βιόσφαιρας Αστερουσίων πραγματοποιήθηκε στην  Αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου της Μιαμού. Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότερα από 19 άτομα από την τοπική κοινότητα, εκπαιδευτικοί και γονείς μαθητών της ευρύτερης περιοχής της Μεσαράς, της Βασιλικής, της Μιαμού και του Λέντα.

14 Φεβ. 2023 | Δημος Φαιστου

Οι δραστηριότητες με θέμα την «Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Προστατευόμενη Περιοχή του Αποθέματος Βιόσφαιρας των Αστερουσίων» παρουσιάστηκαν σε 24 μαθητές της Β΄ Λυκείου του ΓΕΛ Πόμπιας παρουσία εκπαιδευτικών του σχολείου. Οι δραστηριότητες, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών πραγματοποιηθήκαν από τον καθηγητή Μιχαήλ Σκούλλο, τον Βασίλη Ψαλλιδά και την Ευτυχία Κορκίδη από την εκπαιδευτική ομάδα του MEdIES με τη συνεργασία της Μαρίας Σφακιανάκη, Άννας Μαρτιμιανάκη και Ελένης Φανιουδάκη της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΕΠΕΑ /ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών.

Η Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης Εκπαιδευτικών και Πολιτών της ευρύτερης περιοχής στην Πόμπια του Δήμου Φαιστού για το Απόθεμα Βιόσφαιρας Αστερουσίων πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΓΕΛ Πόμπιας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 28 άτομα, ως επί το πλείστων εκπαιδευτικοί και Διευθυντές Σχολείων, εκπρόσωποι του Συλλόγων Δασκάλων της περιοχής, στελέχη Εκπαίδευσης καθώς και κάτοικοι από την ευρύτερη περιοχή. Πραγματοποιήθηκε και έκθεση Φωτογραφίας.

Το έργο «Δράσεις Περιβαλλοντικής-Πολιτιστικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην περιοχή παρέμβασης» (Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0016524279)  έχει αναλάβει να υλοποιήσει ο Σύνδεσμος Προστασίας Αστερουσίων στο πλαίσιο του Τ.Π. CLLD/LEADER Μεσαράς (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020), που υλοποιεί η Ομάδα Τοπικής Δράσης της Αναπτυξιακής Ηρακλείου.