Το εκπαιδευτικό υλικό για την Προστασία της Φύσης στην Ευρώπη (European Nature Protection Toolkit) έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς της τυπικής και μη-τυπικής εκπαίδευσης στο να ευαισθητοποιήσουν και να εμπλέξουν μαθητές ηλικίας 13-16 ετών στη διατήρηση της ευρωπαϊκής βιοποικιλότητας και των φυσικών οικοτόπων. Το υλικό περιλαμβάνει μια ποικιλία σχεδίων μαθημάτων και δραστηριοτήτων που μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικά πλαίσια και ανάγκες εντός και εκτός σχολικού προγράμματος, π.χ σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης, κ.λπ. Το περιεχόμενο του οργανώνεται γύρω από 4 ενότητες:

  • Ποιά είναι η σχέση μας με τη φύση;
  • Εξερευνούμε τη φύση της Ευρώπης
  • Πώς προστατεύουμε τη φύση στην Ευρώπη;
  • Συμμετέχουμε στην προστασία της φύσης

Το υλικό καλεί, υποστηρίζει και ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/τριες να περνούν χρόνο στο φυσικό περιβάλλον, να κατανοήσουν έννοιες σχετικές με τη βιοποικιλότητα, τα οικοσυστήματα και τις Προστατευόμενες Περιοχές, να αναγνωρίσουν τις αξίες τους καθώς και τις απειλές που αντιμετωπίζουν στη σύγχρονη εποχή. Επιπλέον, προσφέρει το βασικό πλαίσιο και τις πληροφορίες για τη διατήρηση της φύσης στην Ευρώπη, για το δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 και πώς η ΕΕ και οι χώρες της συνεργάζονται για την προστασία της φύσης .

To υλικό αναπτύχθηκε από την adelphi σε συνεργασία με το MEdIES/MIO-ECSDE και ATECMA και σχεδιάστηκε από την Netcompany-Intrasoft για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ ΕΔΩ