• Γνωρίζετε ότι η ρύπανση από οσμές είναι η δεύτερη αιτία περιβαλλοντικών παραπόνων σε όλη την Ευρώπη;
 • Οι πηγές που προκαλούν οσμές είναι πολλές και σε συχνά η ίδια κοινότητα εκτίθεται σε περισσότερες από μία οσμές;
 • Οι κανονισμοί για τις οσμές σε όλη την Ευρώπη ποικίλλουν, ενώ σε πολλές περιπτώσεις λείπουν εντελώς;
 • Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις οσμές, τη ρύπανση από αυτές και πώς μπορείτε να συμμετέχετε ως πολίτης για να την καταπολεμήσετε;

Ενα MOOC για τους πολιτες

Στο πλαίσιο του Ευρωπαικού Προγράμματος Η2020 “D-NOSES” το MEdIES ανέπτυξε ένα ανοικτό μαζικό διαδικτυακό μάθημα (Massive Open Online Course – MOOC) που προσκαλεί τους πολίτες να ενημερωθούν για το όχι και τόσο γνωστό πρόβλημα της ρύπανσης από οσμές, να κατανοήσουν τις αιτίες και τις επιπτώσεις του, να μάθουν πώς μπορούν να αναλάβουν δράση. Το MOOC αποσκοπεί να ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών στην παρακολούθηση των οσμών και να τους ενδυναμώσει να αποτελέσουν κινητήρια δύναμη για την αλλαγή!

Το μάθημα είναι ασύγχρονο, διαρκεί περ.3 ώρες γ και είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Ισπανικά και Ελληνικά.

Προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ.

 • Είστε εκπαιδευτικός της τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης;
 • Εργάζεστε σε περιοχή που επηρεάζεται με κάποιο τρόπο από ρύπανση από οσμές;
 • Αναζητάτε ιδέες για μαθησιακές δραστηριότητες που θα συμβάλουν στον επιστημονικό γραμματισμό των μαθητών σας με έναν ελκυστικό και διασκεδαστικό τρόπο;

 

Ενα MOOC για τους εκπαιδευτικους

Στο πλαίσιο του Προγράμματος D-NOSES  το MEdIES ανέπτυξε ένα ακόμη MOOC για εκπαιδευτικούς, τυπικής και μη-τυπικής εκπαίδευσης. Εκτός από το βασικό μαθησιακό περιεχόμενο για τις οσμές (όπως περιλαμβάνεται και στο μάθημα για τους πολίτες) αυτό το δεύτερο MOOC προτείνει επίσης μια σειρά από μαθησιακές δραστηριότητες που μπορούν να εφαρμοστούν από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο και να χρησιμοποιηθούν επίσης σε πλαίσια μη τυπικής μάθησης, π.χ. δράσεις ΜΚΟ, προγράμματα μουσείων, κέντρα STEAM, ημερίδες ενημέρωσης πολιτών, κ.λπ.

Είναι επίσης ασύγχρονο, χρειάζεται περ. 6 ώρες για να ολοκληρωθεί και είναι διαθέσιμο σε Αγγλικά, Ισπανικά, Ελληνικά και Πορτογαλικά.

Προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ.

Μαθησιακα αποτελεσματα

Με την ολοκλήρωση των MOOC, οι χρήστες αναμένεται να έχουν αποκτήσει τα ακόλουθα μαθησιακά αποτελέσματα …

 • Γνώσεις σχετικά με τη ρύπανση από οσμές και τις αιτίες της.
 • Κατανόηση των κύριων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων που συνδέονται με τη ρύπανση από οσμές.
 • Πληροφορίες για το τι μπορούμε να κάνουμε ως πολίτες για την καλύτερη διαχείριση της ρύπανσης από οσμές.
 • Εξοικείωση με τη μεθοδολογία, τα εργαλεία και τις μελέτες περίπτωσης του προγράμματος D-NOSES.
 • (Για τους εκπαιδευτικούς) Ιδέες για το πώς να ενσωματώσετε τη ρύπανση από οσμές στη διδασκαλία σας, πώς να δημιουργήσετε τις δικές σας δραστηριότητες και να εφαρμόσετε τα εργαλεία του D-NOSES με τους μαθητές σας.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος δίνεται Πιστοποιητικό από το MIO-ECSDE και το έργο D-NOSES.

Ενδιαφερομαι, πως μπορω να παρακολουθησω το MOOC;

Πρώτα θα χρειαστεί να κάνετε εγγραφή στην πλατφόρμα e-learning https://dnoses.envirolearning.net

Στη συνέχεια, θα λάβετε ένα email για να επιβεβαιώσετε το λογαριασμό σας. Μην ξεχάσετε να το επιβεβαιώσετε!

Μετά μπορείτε να ξεκινήσετε το MOOC στη γλώσσα της επιλογής σας και να αρχίσετε να μαθαίνετε με τον δικό σας ρυθμό.