Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA προσφέρει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024, έξι (6) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master’s, πλήρους (full-time) μονοετούς ή διετούς φοίτησης και παρακολούθησης με φυσική παρουσία, σε Πανεπιστήμια στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και τη Μεγάλη Βρετανία.

Οι κατηγορίες σπουδών αφορούν Ναυτιλιακά, Ναυπηγική, Σπουδές Περιβάλλοντος αλλά και την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Μαίου 2023

Διαβάστε την Προκήρυξη με τους Όρους και τα Δικαιολογητικά για τις Αιτήσεις