Στο πλαίσιο του project “Πλαστικά μετά τη χρήση; Η θέση τους στον μπλε κάδο, μακριά απ’τις γαλάζιες θάλασσες” το οποίο υλοποιεί το MEdIES/MIO-ECSDE από το 2019 με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) το MEdIES υλοποιεί με σειρά δράσεων με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση τόσο της εκπαιδευτικής κοινότητας -μαθητές, εκπαιδευτικοί, σχολεία – όσο και της τοπικής κοινωνίας νησιωτικών και παράκτιων περιοχών στο πρόβλημα των θαλάσσιων απορριμμάτων με έμφαση στα πλαστικά μιας χρήσης.

Οι δράσεις του project παρουσιάζονται αναλυτικά εδώ

Η εκπαιδευτική αφίσα του προγράμματος που μοιράζεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές (με την έγκριση του ΥΠΑΙΘ) είναι διαθέσιμη σε PDF εδώ:  ΑΦΙΣΑ 

Το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος  βρίσκεται εδώ