Το MEdIES σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Κυκλάδων δια μέσω των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων διοργάνωσε το διαδικτυακό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς  «Το δώρο της βροχής»  της  Παγκόσμιας Μέρας για το Νερό και στο πλαίσιο του Προγράμματος Zero Drop που συντονίζει το GWP-Med. 105 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν και συζήτησαν με αφορμή ένα σύνολο διαφορετικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, υλικών και μεθόδων που παρουσίασαν οι εισηγητές στα θέματα του νερού , όπως: το νερό στη ζωή μας, νερό και υγεία, νερό και βιοποικιλότητα, τα έργα για το νερό, η διαχείριση και βιωσιμότητα, οι μη-συμβατικοί υδατικοί πόροι, κ.α.

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις παρουσιάσεις του σεμιναρίου: